Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pašto ženklai

pašto ženklai Mažojoje Lietuvoje.

pãšto ženkla. Prūsijos karalystės pirmieji pašto ženklai Mažojoje Lietuvoje pasirodė 1850 XI 15. Juose vaizduotas karalius Friedrichas Vilhelmas IV (1795–1861), pašto ženklai buvo be vadinamojo dantyto krašto. Jų vertė buvo: 5, 6 pfenigai (Pf.), 1, 2 ir 3 sidabro grašiai (Sg.). Iki 1859 leisti skirtingi įvairių spalvų, su to karaliaus atvaizdu; išleistas 4 Pf. nominalas. 1861–1867 pasirodė pašto ženklas su Prūsijos erelio atvaizdu: 3, 6 Pf., 1–3 Sg. vertės. Nuo 1868 I 1 pradėti naudoti Šiaurės Vokietijos pašto sąjungos (vok. Norddeutscher Postbezirk), nuo 1872 I 1 – visai Vokietijos imperijai skirti pašto ženklai. Nuo 1919 naudoti Weimaro respublikos pašto ženklai kursavo iki 1933, vėliau – Trečiojo reicho ženklai. Vokietija, Prancūzija ir Lietuva išspausdino ir išleido apyvarton 241 pašto ženklą, skirtą Klaipėdos kraštui. Tarpukariu leistuose Vokietijos pašto ženkluose vaizduoti ir Rytprūsių motyvai, pvz., I. Kantas (1926), Alenšteino, Karaliaučiaus, Heilsbergo pilys, Tannenbergo paminklas (4 pašto ženklų blokas; 1935), tautinis kostiumas (1935), valtys Kuršių mariose, garlaivis Tannenbergas (1937), Rytprūsių simboliai – briedžio ir žirgo galvos (1939), E. von Beringas (1940), Albertinos universiteto 400 metų sukakties proga pavaizduotas kunigaikštis Albrechtas (1944).

Dar skaitykite pašto ženkliniai atvirukai Klaipėdos krašte.

Justinas Sajauskas

Kurt Schneege

Klaipėdoje iki 1920 naudoti senieji Vokietijos pašto ženklai (naudoti savi regioniniai pašto ženklai su paminklo Borusija atvaizdu). 1920–23 naudoti Prancūzijos pašto ženklai su spaudu Memel Pf. 10 (25, 30 ir t. t.). Nuo 1924 šie pašto ženklai oro paštui dar žymėti spaudu FLUGPOST (naudoti 1–5 markių nominalo ženklai) Klaipėdos krašte jie dar naudoti 1923 I 26–1925 VI 1. Vėliau išleisti įvairių nominacijų standartiniai pašto ženklai su spaustuvės ženklu (Klaipėda – Memel), naudoti iki 1939 kovo pabaigos.

Dar Klaipėdos krašto pašto ženklai.

Vladas Pupšys

Iliustracija: Vokietijos pašto ženklas, antspauduotas Klaipėdoje, 1876 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Juodkrantėje antspauduotas Prancūzijos pašto ženklas su spaudu vokiečių kalba „Memel 2 Mark“, 1922 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: 1000 markių pašto ženklas su Lietuvos Respublikos Vyčiu lietuvių ir vokiečių kalbomis ir su spaudu „15 centų“, apie 1930 / Iš Stanislovo Sajausko rinkinio