Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pašto ženkliniai atvirukai Klaipėdos krašte

atvirlaiškiai, ant kurių buvo išspausdintas Klaipėdos krašto pašto ženklas.

pãšto ženklniai atvirùkai Klapėdos krašté. Šalia Klaipėdos krašto pašto ženklų Vokietija ir Prancūzija išleido ir krašto pašto reikmėms skirtų ženklinių atvirukų, t. y. atvirlaiškių, ant kurių tipografiniu būdu buvo išspausdintas Klaipėdos krašto pašto ženklas. Pirmoji 2 pašto ženklinius atvirukus išleido Vokietija. Ant Vokietijos ženklinio 30 pfenigų (Pf.) vertės atviruko 1920 rugsėjį papildomai išspausdintas žodis MEMELGEBIET. Atviruko teksto ir ženklo spalva žydra, perspausdinimo – juoda. Antras analogiškas 40 Pf. vertės atvirukas išleistas specialiai Klaipėdos kraštui – Vokietijoje tokio nebuvo. Atvirukas raudonas, perspausdinimas juodas. 1920 Vokietija paleido apyvarton Klaipėdos krašto pašto reikmėms skirtą ženklinį pašto perlaidos blanką (vok. Postanweisung). Nuo kitų blankų jis skyrėsi dešiniajame viršutiniame kampe išspausdintu 50 Pfenigų vertės pašto ženklu, ant kurio (kaip ir atvirlaiškiuose) buvo papildomai išspausdintas žodis MEMELGEBIET. Teksto ir ženklo spalva violetinė, perspausdinimo – juoda. Vokietijos pašto ženkliniai atvirukai ir pašto perlaidos blankas Klaipėdos krašte galiojo iki 1920 X 31. Nuo 1920 lapkričio krašto paštą perėmusi prancūzų administracija tą patį mėnesį išleido 2 savus ženklinius atvirukus. Tai Prancūzijos pašto ženkliniai atvirukai, ant kurių ženklo papildomai išspausdinta MEMEL ir nauja kaina (Pf.), o ant valstybės pavadinimo išspausdinti žodžiai POSTKARTE – ATVIRUTĖ. Visi perspausdinimai juodi. Pirmojo atviruko spalva plytinė, sena kaina 10 ct, nauja – 30 Pf. Antrojo spalva tamsiai lelijinė, sena kaina 20 ct, nauja – 40 Pf. Apyvartoje jie buvo iki 1923 I 26.

Justinas Sajauskas