Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto pašto ženklai

Klaipėdos miestui ir kraštui skirti pašto ženklai, leisti 1920–1925.

Klapėdos krãšto pãšto ženkla, Klaipėdos miestui ir kraštui skirti pašto ženklai, leisti 1920–1925. Per tą laiką Vokietija, Prancūzija ir Lietuva išspausdino ir išleido į apyvartą 241 Klaipėdos miestui ir kraštui skirtą pašto ženklą. 1920 naujoji prancūzų administracija nutarė cirkuliuojančius Vokietijos pašto siuntų apmokėjimo ženklus pakeisti savais. Tai sužinoję, iš Klaipėdos stumti vokiečiai, norėdami pabrėžti prarandamos teritorijos vokiškumą, 1920 VIII 1 suskubo paleisti į apyvartą vokiškus Klaipėdos krašto pašto ženklus. Ant 17 Vokietijos pašto ženklų papildomai išspausdintas užrašas MEMELGEBIET. Jie naudoti iki 1920 X 30, perspausdinti Berlyne. Prancūzai t. p. perspausdino Klaipėdos krašto pašto ženklus. Ant Prancūzijos pašto ženklų jie išspausdino užrašą MEMEL ir nurodė kainą vokiškomis markėmis bei pfenigais. Daugybė šių ženklų perspausdinta Paryžiuje, tik viena kita serija – Klaipėdoje, Sieberto spaustuvėje. Prancūzai Klaipėdos krašto pašto ženklus perspausdino 1920 VII 7 – anksčiau nei vokiečiai, bet į apyvartą jie išleisti vėliau. Per visą okupacijos laiką išleisti 103 prancūzų Klaipėdos krašto pašto ženklai. 1923 I 26 juos pakeitė lietuviški administraciniai pašto žymenys – tai buvo 3 prancūziški MEMEL pašto ženklai. Jų kaina t. p. nurodyta markėmis. Netrukus pasirodė Klaipėdos krašto pašto ženklai su papildomai išspausdintu užrašu KLAIPĖDA (Memel). Pirmą kartą pajūrio pašto istorijoje ant pašto ženklų atsirado lietuviškas miesto vardas, nors šalia jo dar liko ir vokiškas. Perspausdinti Lietuvos įstaigų tarnybiniam susirašinėjimui parengti pašto ženklai. Kai jų nebeliko, tarnybinius laiškus pradėta žymėti tam tikrais antspaudais. Į apyvartą išleistos 3 tarnybinių ženklų serijos – 17 ženklų. Jie perspausdinti Kaune ir Klaipėdoje. 1923 kovą Kaune išspausdinta 10 pašto ženklų serija su vienodu piešiniu – Vyčiu, bet be žodžio tarnybinis. 1923 III 23 Klaipėdos paštuose pradėta pardavinėti dar viena 13 Klaipėdos krašto pašto ženklų serija – su laiveliu, sparnuotu inkaru ir švyturiu (vadinamoji Uosto serija). Ji išspausdinta Kaune minint Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. Dėl infliacijos 1923 kovą ant pirmo prancūziško ženklo pakartotinai išspausdintas užrašas KLAIPĖDA ir nauja kaina: 100, 400 ar 500 markių. Perspausdino Klaipėdos spaustuvė Lituania. Visų ankstesnių Klaipėdos krašto pašto ženklų kaina nurodyta vokiška valiuta. 1923 IV 16–20 visi cirkuliavę Klaipėdos krašto pašto ženklai spaustuvėje Lituania perkainoti litais arba centais. Tai buvo paskutinė lietuviškų Klaipėdos krašto pašto ženklų laida. Mažajai Lietuvai vis labiau integruojantis į Lietuvą, kai kurie Klaipėdos krašto pašto ženklai tapo nereikalingi, ant vokų vienas prie kito kartu klijuoti Klaipėdos krašto ir Lietuvos pašto ženklai. Nuo 1925 VI 1 Klaipėdos krašto pašto ženklai nebuvo parduodami, nuo 1925 IX 1 išimti iš apyvartos. Juos pakeitė Lietuvos pašto ženklai. Per pustrečių metų išleista 117 lietuviškų Klaipėdos krašto pašto ženklų. 1939 III 23 nacistinė Vokietija užgrobė Klaipėdos kraštą. Klaipėdos pašte aptikę lietuviškų 1938 pašto ženklų, vokiečiai ant jų išspausdino briedžio ragų atvaizdą ir užrašą MEMELLAND IST FREI. Ši 4 Klaipėdos krašto pašto ženklų serija oficialiai cirkuliavo apie savaitę. Tuomet mieste pardavinėti dar kitokie Lietuvos pašto ženklai-klastotės su panašiu vokišku tekstu ir svastika.

Justinas Sajauskas

Iliustracija: Klaipėdos paštas, XX a. 3-iasis dešimtmetis / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Priekulės pašto laiškanešiai. Pirmoje eilėje iš kairės trečias – Martynas Paltinas, apie 1930 / Iš Arvydo Paltino rinkinio

Iliustracija: Čikagos lietuvių pašto vokas Klaipėdos prisijungimo prie Lietuvos 75 metų sukakties proga, 1998 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Vokietijos pašto ženklas su vokišku Klaipėdos krašto užrašu, 1920–1923 / Iš Ričardo Lizdenio rinkinio

Iliustracija: Vokietijos pašto ženklas su vokišku Klaipėdos krašto užrašu, 1920–1923 / Iš Ričardo Lizdenio rinkinio

Iliustracija: Prancūzijos pašto ženklas su vokišku Klaipėdos užrašu ir kaina markėmis, 1920–1923 / Iš Ričardo Lizdenio rinkinio

Iliustracija: Prancūzijos pašto ženklas su vokišku Klaipėdos užrašu ir kaina markėmis, 1920–1923 / Iš Ričardo Lizdenio rinkinio

Iliustracija: Lietuvos pašto ženklas su Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos miestų herbais, 1936 / lš Algirdo Antano Gliožaičio rinkinio

Iliustracija: Lietuvos Respublikos įstaigų tarnybiniam susirašinėjimui skirtas perspausdintas pašto ženklas su Klaipėdos miesto lietuvišku pavadinimu, 1923 / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Pašto ženklas, skirtas Klaipėdos kraštui 1923–1925. Iš Lietuvos Respublikos pašto ženklų serijos / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Pašto ženklas, skirtas Klaipėdos kraštui 1923–1925. Iš Lietuvos Respublikos pašto ženklų serijos / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Pašto ženklas, skirtas Klaipėdos kraštui 1923–1925. Iš Lietuvos Respublikos pašto ženklų serijos / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos pašto antspaudas, 1924 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Pagėgių pašto antspaudas, 1933 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Lietuvos Respublikos oro pašto ženklas su Klaipėdoje buvusios pramonės parodos pašto skyriaus antspaudu, 1936 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimo pašto antspaudai 1939 02 15 / Iš Reginos Jasudienės rinkinio

Iliustracija: Lietuvos pašto ženklas su vokišku užrašu: „Klaipėdos kraštas laisvas“, 1939 / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Lietuvos pašto ženklas su vokišku užrašu: „Klaipėdos kraštas laisvas“, 1939 / Iš Justino Sajausko rinkinio 

Iliustracija: Vokietijos pašto ženklas su Klaipėdos pašto specialiu antspaudu – gimtadienio dovana fiureriui Hitlerio 50-mečio proga, 1939 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Lietuviškas Juodkrantės pašto antspaudas 1939 03 23 / Iš Silvestro Žulpos rinkinio

Iliustracija: Lietuviškas pašto ženklas – Klaipėdiečiai, XIX a.

Iliustracija: Lietuviškas pašto ženklas – Klaipėdiečiai, XIX a.

Iliustracija: Lietuviškas pašto ženklas – kurėnas (kuršvaltė), XVI a.

Iliustracija: Pašto ženklas su Klaipėdos švyturiu, iki 1939