Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pasiuntinys“

lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis, ėjęs 1920–1921 Čikagoje.

„Pasiuntinỹs“, lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis, ėjęs 1920–1921 Čikagoje. Redagavo ir leido kunigas Jonas J. D. Razokas; administratorius Karolis Lemkė, kilęs iš Batakių. Pasiuntinys rašė religijos, kultūros klausimais, skelbtos žinios iš JAV evangelikų gyvenimo. Pasiuntinio leidimo išlaidoms padengti platintos akcijos po 10 JAV dolerių, po redaktoriaus staigios mirties likę 200 dolerių paaukoti Ziono lietùvių evangèlikų liuterõnų parãpija. Spausdintas lotynišku raidynu, 8 puslapių bendrine lietuvių kalba. Išleisti 3 numeriai, po 3000 egzempliorių. Vėliau (1922–1934) šioje parapijoje leistas laikraštis Paslas.