Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Paslas“

lietuvių evangelikų liuteronų krikščioniškos minties laikraštis, ėjęs 1922–1934 Čikagoje.

„Pãslas“, lietuvių evangelikų liuteronų krikščioniškos minties laikraštis, ėjęs 1922–1934 Čikagoje. Redagavo ir leido kunigas Jonas Rozakas. Rašė religijos, kultūros, mokslo klausimais, skelbtos žinios iš JAV, Kanados, t. p. Lietuvos evangelikų gyvenimo. Religijos klausimais spausdinti kunigų F. Kuršaičio, J. Rozako, J. J. D. Razoko, Macaičio, t. p. J. Mieliulio, J. Kasparo, kitų rašiniai. Straipsnis Prūsų Lietuvos senovės lietuviškumas (1928. Spalis, pasirašytas slapyvardžiu Brolis), argumentuojant istorijos ir filologijos duomenimis, polemizuota su Heinrichu Mortensenu dėl baltų autochtoniškumo Mažojoje Lietuvoje. Publikuota žymesnių lietuvių rašytojų prozos ir poezijos kūrinių, liaudies dainų. Paslas spausdintas lotynišku raidynu, 8 puslapių apimties. Platintas JAV, Lietuvoje, Kanadoje, Vokietijoje, Brazilijoje, Argentinoje.

L.: Gudaitis K. Lietuviai evangelikai. Čikaga, 1957, p. 189–191.