Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Obereigner

Otas Obereigneris, kunigas, XIX–XX a. religijos veikėjas.

Obereigner Otto (Otas Òbereigneris) 1884 IX 20 1971 X 18, kunigas, religijos veikėjas. Obereignerio seneliai, zalcburgiečiai, XVIII a. I pusėje atsikėlė į Mažąją Lietuvą, įsikūrė Pilkalnio apskrityje. Obereigneris, baigęs Gumbinės gimnaziją, studijavo teologiją Berlyno, Tübingeno ir Karaliaučiaus universitetuose; 1909 išlaikęs dvasininko II egzaminus, pavadavo kunigą Strasburge (Vakarų Prūsija). 1909–1910 tarnavo kariuomenėje. Pamokslavo Karaliaučiaus pilies bažnyčioje. 1911 XI 1 ordinuotas kunigu, paskirtas į Vėdaraitiškių parapiją. 1916–1922 kunigavo Vyžiuose. 1922 sukūrus Pagėgių bažnytinę apskritį su centru Plaškiuose, paskirtas jos superintendentu. 1923–1925 įsiliepsnojus religiniam ginčui, siekė išsaugoti Klaipėdos krašto bažnytinę priklausomybę Karaliaučiaus konsistorijai. Obereigneris visada teigęs: vokiečiams apsigyventi senųjų baltų žemėse nurodęs pats Viešpats Dievas. 1933–1944 išrinktas Klaipėdos krašto superintendentu bei Klaipėdos miestiečių parapijos pirmuoju kunigu. 1944 X 9 pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno Bad Schwartau. Paliko vertingų atsiminimų Kirche des Memellandes nach dem Versailler Diktat [Klaipėdos krašto Bažnyčia po diktatoriškos Versalio sutarties].

Albertas Juška