Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Blindenanstalt in Konigsberg

Rytprūsių aklųjų įstaiga Karaliaučiuje, aklųjų švietimo įstaiga, įkurta 1819.

Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg, [Rytprūsių aklųjų įstaiga Karaliaučiuje], įkurta 1819 X 18 tuometinio Rytų ir Vakarų Prūsijos kariuomenės generolo grafo Bülowo von Dennewitzo iniciatyva. Vienas iš aktyvių steigėjų buvo aklasis istorikas, rašytojas, lietuvių tautosakos rinkėjas Ludwigas Adolfas Franzas Josefas Baczko. Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg siekė išmokyti akluosius, visų pirma 1813–1815 metų karo dalyvius, apakusius tėvynės gynėjus iš Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos, darbų, kurie jiems prieinami pagal jų išgales, pramokyti juos amato tiek, kad jie galėtų dirbti be mokytojo pagalbos ir gautų nuolatinį darbą, kuris juos ištrauktų iš skurdo, jie taptų naudingais visuomenei bei šeimai, prisidėtų prie aklų likimo draugų išlaikymo įstaigoje. Iš pradžių įstaigoje apgyvendinta 20 apakusių kareivių; jie išmokyti megzti, verpti, nerti tinklus, vyti botagus, pinti kėdes, taisyti batus ir muzikuoti. Baigę 6 mėnesių mokslus, jie gaudavo pensiją ir sugrįždavo į šeimas. Iki 1834 pabaigos ten buvo apmokyti 188 aklieji ir 235 dar šiek tiek galėję matyti buvusieji kareiviai. 1836–1837 Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg reorganizuota, atsisakant mokymo ir paliekant tik aklųjų globos įstaigos statusą (tačiau tai nepasiteisino). 1846 II 28 aklo fleitininko J. G. Friebės iniciatyva Karaliaučiuje įsteigtas Preußischer Provinzial-Verein für Bl.-Unterricht [Prūsijos provincijos susivienijimas akliesiems mokyti], kuris vėliau išaugo į Karaliaučiaus aklųjų institutą. Čia aklieji mokyti bendrųjų dalykų, muzikos ir amatų, kad vėliau galėtų užsidirbti pragyvenimui. Atskyrus Vakarų ir Rytų Prūsiją, nuo 1889 balandžio Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg rūpinosi tik Rytprūsių aklaisiais. Valdžios 1885 VI 27 įsakymu Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg veiklą kontroliavo Karaliaučiaus karališkoji mokyklų kolegija. Baigę mokyklą ir išmokę amatų, bet nesugebantys savarankiškai pragyventi aklieji galėjo likti Bülowo von Dennewitzo prieglaudoje. Čia jie gaudavo darbą, o jų gaminiai būdavo parduodami prie įstaigos veikusiuose prekybos namuose. Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg mokėsi kelios dešimtys aklųjų iš Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos. Ši įstaiga išugdė būsimų pedagogų, vėliau tęsusių darbą Rygos bei Kauno aklųjų institutuose (tarp jų – Kristupas Jankus). Ostpreußische Blindenanstalt in Königsberg veikla nutrūko 1944, sovietinei kariuomenei okupavus kraštą.

Dar skaitykite Königsberger Blindeninstitut.

L: Mell A. Enzyklopaedisches Handbuch des Blindenwesens. Bd. 2. Wien–Leipzig, 1899–1900; Matthies I. Deutsche Blindenanstalten in Wort und Bild. Halle, 1913.

Juozas Valentukevičius