Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Jankus

Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus jauniausias sūnus.

Jañkus Kristupas 1900 X 31Bitėnuose (Ragainės aps.) 1970 I 8Toronte (Kanada), jauniausias Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus sūnus. Po nelaimingo atsitikimo tėvo spaustuvėje Bitėnuose Jankus vaikystėje apako. 7 metų buvo atiduotas į Karaliaučiaus aklųjų mokyklą, kurioje mokėsi 8 metus. Jankus buvo pirmasis iš aklųjų, išmokęs spausdinti rašomąja mašinėle. Šią mokyklą Jankus baigė įgijęs rankų darbų mokytojo cenzą. Jankus grojo smuiku. Kaune įsteigus aklųjų institutą, Jankus buvo pakviestas mokytojauti. Po metų jis grįžo į Bitėnus, dalyvavo čia vykusiuose renginiuose. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Karaliaučiuje, po jo iki 1944 – vėl Bitėnuose. 1944 su šeima buvo išvežtas į Vokietiją. Gyveno Schleswige-Holsteine. 1950 su seserimi Elze Jankute atvyko į Torontą, nes tik Kanada priėmė neregius tremtinius. Jankus turėjo gerą muzikinę klausą, skaitė daug knygų aklųjų raštu.

MLFA

Iliustracija: Kristupas Jankus (antras iš dešinės) tarp artimųjų Vokietijoje, 1947 / Iš Anso Lymanto archyvo