Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Netimeras

Nethimer, asmenvardis, paminėtas hagiografiniame šaltinyje apie 1020

Netimeras, Nethimer, asmenvardis, paminėtas hagiografiniame šaltinyje apie 1020. Zigmo Zinkevičiaus nuomone, Netimeras galėjo būti prūsų ar kurios kitos vakarų baltų genties vadas. Vokiečių kunigo Viperto parašytoje Vyskupo Brunono pamokslavimo istorijoje (lotynų kalba) Netimeras vadintas karaliumi (rex Nethimer). Jį paveikęs stebuklas, kuriame veikė Brunonas, ir jis priėmęs krikščionybę. Netimeras turėjęs brolį Zebedeną, kuris nužudęs Brunoną. Heinrichas Gerlachas savo knygoje teigė, kad Netimero vardas nėra prūsiškas.

L: Savukynas B. Nomina propria in causa martyrii s.Brunonis Querfordensis; Leonavičiūtė I. Trys ar keturios šv. Brunono misijų šaltiniu versijos? // Tarp istorijos ir būtovės. V., 1999.

Jurgis Mališauskas