Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vipertas

XI a. I pusės Bavarijos benediktinas, misionierius ir hagiografas.

Vpertas (lot. Wipertus), XI a. I pusės Bavarijos benediktinas, misionierius ir hagiografas. 1009 į baltų žemes lydėjo misionierių vyskupą Brunoną. Pagonims pastarąjį ir jo bendražygius nužudžius Vipertas buvo apakintas ir paleistas. Apie 1020 parašė pasakojimą – Vyskupo Brunono pamokslavimo Prūsijoje istorija. Kūrinyje pateikė nemažai žinių apie baltus.

L: Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais. V., 2002; 1009 Šv. Brunono Kverfurtgiečio misija. Sud. Leonavičiūtė I., V., 2006.