Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nepriklausoma evangelikų draugija

Neprigulmingoji ewangeliškoji draugyste, Valndumi evangeliška draugystė, evangelikų organizacija.

Nepriklaũsoma evangèlikų draugijà, Neprigulmingoji ēwangēliškoji draugyste, Valndumi evangeliška draugystė (vok. Freie evangelische Gemeinde) veikė Tilžėje XIX a. II pusėje–XX a. I pusėje, kai Mažojoje Lietuvoje klestėjo sektos ir surinkimai. Kiekvienas jų sakytojas savaip aiškino Bibliją, telkė savo pasekėjus, konfrontavo su evangelikų liuteronų oficialiąja Bažnyčia. Nepriklausoma evangelikų draugija turėjo savo maldos namus. 1849 I 1 Tilžėje išėjo pirmasis lietuvininkams skirtas laisvamanių (liberalų) laiškelis. Tai buvo Tilžės demokratų veikėjo W. Sommerfeldo leidžiamo laikraščio Dorfszeitung für Preuszen [Prūsų kaimų laikraštis] priedas, kuris ėjo lietuvių kalba kas 2 savaites. Kai redaktorių už jo politines pažiūras areštavo, kitas tilžietis, E. Herrendörferis, pradėjo leisti religinės pakraipos laikraštį Die freie Gemeinde [Laisvoji bendruomenė] ir jo dvisavaitinį lietuvišką priedą „Lietuviškas prielaiškas“ (nuo 1851 I 12 išėjo kelis kartus), kurį redagavo Tilžės Laisvosios evangelikų bendruomenės pamokslininkas, buvęs Žilių mokytojas Mauras Pucas. Leidinys buvęs radikalaus turinio, todėl valdžia Lietuviškojo laiškelio išleidimą dėl per didžio kurstymo uždraudė. Redaktorius išvyko į Ameriką.

Algirdas Žemaitaitis