Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškas Prielaiškas“

„Lietuwiszkas Prielaiszkas“, lietuviškas dvisavaitinis priedas, nuo 1849 leistas Tilžėje.

„Lietùviškas Prelaiškas“, „Lietuwiszkas Prielaiszkas“, lietuviškas dvisavaitinis priedas, nuo 1849 leistas Tilžėje prie vokiečių liberalų laikraščio Dorfzeitung für Preussen [Kaimo laikraštis Prūsijai] (leido V. Sommerfeldas) tęsinio Die Freie Gemeinde [Laisvoji bendruomenė] (leido kunigas Herrendörferis). Laikraštį valdžiai apskundė Frydrichas Kuršaitis. 1851 III 9 konfiskavus 7 numerius, leidyba sustojo, o redaktorius mokytojas Mauras Pucas išvyko į JAV. Spausdintas gotišku šriftu.

LE