Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nameisis

žiemgalių kunigaikštis.

Nãmeisis, žiemgalių kunigaikštis. Tervetės pilies valdovas, XIII a. pabaigoje kovojęs su Livonijos ordinu. Vadovavo 1279–1281 žiemgalių sukilimui. Jų kovotojai įžengdavo ir į kuršių kraštą. Livonijos ordinui nuslopinus sukilimą Nameisis pasitraukė į Lietuvą. 1281 Lietuvos didysis kunigaikštis Traidenis paskyrė Nameisį vadovauti žygiui į Sembą prieš Kryžiuočių ordiną, taip paremdamas Ordino puolamus sūduvius.

L: Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltyje ir Lietuva XIII amžiuje. V., 1989; Livländische Reimchronik. Riga und Leipzig, 1853.

Jurgis Mališauskas