Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nadruvos galinė morena

Nadruvos moreninė plynaukštė.

Nadruvõs galnė morenà, Nadruvõs morèninė plýnaukštė, atsitraukiančio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės Nemuno žemupio ledyninės plaštakos pakraštyje susidaręs moreninis pylimas. Susidarė maždaug prieš 14 000 metų. Nadruvos galinė morena išslėgta, sustumta ir supilta buvusio ledyno pakraštyje, rodo jo padėtį pasitraukiančio ledyno skydo Vidurio Lietuvos fazinio sustojimo metu. Nadruvos galinės morenos gūbrys lanko forma iš šiaurės rytų į vakarus kerta Karaliaučiaus lygumų kraštą (išryškėja žemėlapiuose ir aerofotonuotraukose). Vietomis moreninis pylimo formos gūbrys išlygintas ledyno tirpsmo vandenų, kitur išraižytas tų vandenų senslėnių, upių ir upelių slėnių. Santykinis aukštis 15 m ir daugiau. Sudarytas iš mišrios greitai kintančios sudėties ledyno sąnašų. Šiaurinėje dalyje Nemuno dešiniajame krante vadinamas Vilkyškių gūbriu, vakaruose susilieja su Sambijos plynaukšte. Palei Nadruvos galinę moreną, išilgai jos pietinio ir pietrytinio pakraščio teka Prieglius ir jo intakas Įsra.

Algirdas Gaigalas