Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno ledynmetis

vėlyvojo pleistoceno laikotarpis.

Nẽmuno ledýnmetis prasidėjo po Merkinės (Eemio) tarpledynmečio prieš 70 000 (ar 105 000) ir baigėsi prieš 10 000 metų. Pagal klimato raidą ir paleogeografinius įvykius dalijamas į 3 dalis: ankstyvąjį (periglacialinį), vidurinįjį (megastadijinį), vėlyvąjį (ledyninį). Mažąją Lietuvą ledynai pasiekė vėlyvajame laikotarpyje. Didžiausias išplitimas buvo prieš 22 000–18 000 metų. Suformavo pleistoceno viršutinius glacigeninių nuogulų sluoksnius ir reljefą Mažojoje Lietuvoje (lygumos). Ankstyvajame ir viduriniajame laikotarpyje egzistavo neledyninės sąlygos.

Algirdas Gaigalas