Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Römeris

Mykolas Remeris, XX a. lietuvių teisininkas, advokatas, tarptautinės teisės specialistas.

Römeris Mykolas, Rèmeris 1880 V 17Bagdoniškio dvare (Rokiškio aps.) 1945 III 14 ten pat, teisininkas, advokatas, tarptautinės teisės specialistas. 1901 Sankt Peterburge baigė teisę. 1901–1903 Krokuvoje studijavo istoriją, 1903–1905 – socialinius mokslus Paryžiuje. Nuo 1919 dirbo Lietuvos Respublikos teismuose, 1921–1928 Vyriausiojo tribunolo narys, Valstybės Tarybos narys. Nuo 1922 Lietuvos universiteto dėstytojas, profesorius, 1927–1928 ir 1933–1939 Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Neigiamai vertino Versalio taikos sutarties sprendimą (dėl Prūsų Lietuvos tautinės tarybos nuostatų nepaisymo ir Mažosios Lietuvos padalijimo į 2 dalis). Jis teigė, kad tarptautinės teisės atkūrimas įvykdytas tik Klaipėdos krašte. Remeris prisidėjo prie Klaipėdos krašto konvencijos sudarymo. Kaip Hagos tribunolo narys dalyvavo nagrinėjant jame skundus prieš Lietuvos Respublikos vyriausybę dėl Klaipėdos krašto konvencijos vykdymo. Remeris rašė apie krašto teisinius aspektus: Klaipėdos autonomijos priežiūros sutvarkymas (Vairas, 1932, Nr. 4), Mes negalime užmiršti Mažosios Lietuvos padalijimo (Lietuvos keleivis, 1934 I 26) ir kitur.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Mykolas Römeris, medalis, bronza, 1982