Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Taleikis

XIX–XX a. lietuvininkas, valdininkas.

Talekis Mikelis 1876 XI 19 1944 IV, Mikelio Toleikio sūnus. Baigęs mokyklą dirbo Klaipėdos advokato kontoroje, pašauktas į kariuomenę 12 metų tarnavo Karaliaučiaus generalinėje komendantūroje, vėliau valdininkas Berlyne. Per Pirmąjį pasaulinį karą – karo valdininkas Jurbarke ir Vilniuje. Po karo dirbo Klaipėdos krašto Direktorijoje mokesčių patarėju. 1939 Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą pasiliko Lietuvos pilietybę, išvyko į Didžiąją Lietuvą. Dirbo Finansų ministerijoje. 1941 emigravo į Vokietiją, dirbo Berlyne, Lichterfelde. Žuvo per Berlyno bombardavimą. Palaidotas Klaipėdos kapinėse. Žmona Dorota Schmidt (1874 IV 15–1958) iš Klaipėdos. Sūnus Martinas Taleikis (1908–1935 IV 26) studijavo teisę Karaliaučiuje ir Kaune, mokėsi kalbų, estetikos, gerai skambino pianinu ir piešė. Mirė susirgęs tuberkulioze. Palaidotas Klaipėdos miesto kapinėse. Antras sūnus – Horstas Taleikis.

Vytautas Kaltenis