Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horstas Taleikis

XX a. gintaro meistras.

Talekis Horstas 1912 III 24Berlyne 1996 VI 6Vilniuje, gintaro meistras. Martyno Toleikio sūnėnas, Mikelio Toleikio (1841–1906) vaikaitis. Baigęs Klaipėdos gimnaziją Karaliaučiuje ir Berlyne studijavo teisę. Po 1933 buvo persekiojamas už antinacistinę veiklą, pasitraukė į Čekoslovakiją, vėliau dirbo Klaipėdos teisme. 1939 nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdą pasiliko Lietuvos pilietybę, išvyko į Didžiąją Lietuvą. Dirbo Marijampolėje teisėjo padėjėju. 1941 su žmona Lija Licht-Toleikiene (g. 1915) pasitraukė į SSRS. 1945–1946 Šilutės rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas. Jo rūpesčiu išsaugota Hugo Scheu muziejinių vertybių kolekcija. 1946–1958 – LSSR teisingumo ministerijos valdininkas, advokatas. 1958–1964 – SSRS ambasados Vokietijos Demokratinėje Respublikoje diplomatas. Nuo 1964 gyveno Vilniuje, tapo pripažintas tautodailininkas. Palangos gintaro muziejuje eksponuojami H. Taleikio gintaro papuošalai, Salomėjos Neries bareljefas ir kita. Taleikio duktė Viktorija Karvelienė (g. 1943 VI 9), mokytoja, gyvena Vilniuje. H. Taleikis palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Ieva Toleikytė-Biržienė