Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Nagys

teisininkas, XX a. mažlietuvių veikėjas.

Nagỹs Mikas (ankstesnė pavardė Šūdnagys) 1909Kinčiuose, Klaipėdos aps. 1990 III 20Čikagoje (JAV), teisininkas, mažlietuvių veikėjas. Martyno Nagio brolis. Baigęs Klaipėdos lietuvių gimnaziją studijavo teisę Heidelbergo universitete. Baigęs studijas dirbo Klaipėdoje pas advokatą. Vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Kauną, kur jam nebuvo leista dirbti advokatu. Gimnazijoje dėstė vokiečių kalbą. Vėliau gavo advokato teisę, dirbo Policijos departamente teisės patarėju. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1950 atvyko į JAV. Daug metų buvo Ziono evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje sekretorius. Vienas iš Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos steigėjų, ilgametis jos sekretorius. Veikė ir Mažosios Lietuvos Rezistenciniame Sąjūdyje. Dalyvavo Mažosios Lietuvos fondo steigime. Lietuvių teisininkų draugijos Čikagos skyriaus valdybos narys. Bendradarbiavo spaudoje: Keleivyje, Lietuvos pajūryje, Svečio leidinėlyje.

MLFA

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Mikas Nagys su Urte Jankute, M. Bundalu ir Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos bičiuliu, 1988 / Iš Anso Lymanto rinkinio