Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Nagys

XX a. fotografas.

Nagỹs Martynas 1908 X 30Šūdnagiuose (Klaipėdos aps.) 1989 IX 9Čikagoje (JAV), fotografas. Miko Nagio brolis. Pašto agentūros vedėjas Klaipėdos krašte ir Didžiojoje Lietuvoje (po Klaipėdos krašto netekimo). 1950 atvyko į Čikagą. Dirbo įvairius darbus, t. p. Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos revizijos komisijoje. Priklausė Evangelikų liuteronų Ziono parapijai Čikagoje. Nufotografavo daugelį mažlietuvių ir lietuvių renginių bei suvažiavimų.

MLFA

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: „Tėviškės“ parapijos choras, diriguojamas Astos Šepetytės, 1988 / Iš Anso Lymanto rinkinio