Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Banaitis

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Siuvėjas.

Banáitis Kristupas 1878 XII 31Paskalviuose (Ragainės aps.) 1977 VIII 9Fürstenberge (Vokietija), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Siuvėjas. Jauniausias iš 8 vaikų. Anksti mirė tėvas, dirbęs gretimame Naudvarės trakėnų žirgyne. Našlė Elskė (1837–1917), gyvendama skurde, užaugino vaikus surinkimininkų ir ištikimybės lietuvių tradicijoms dvasia. Banaitis pradžios mokykloje dar mokėsi lietuviškai, vėliau gimtąja kalba buvo mokomas tik tikybos. Norėjo tapti misionieriumi Indijoje, bet išmoko siuvėjo amato ir rūpinosi motina bei nukentėjusia jos seserimi Elze (1868–1956). Vyresnioji sesuo Adužė (1866–1960) išvyko dirbti į Vestfalijos angliakasybos rajoną. Banaitis, kaip ir jo broliai Jurgis Banaitis bei Mikas, veikė lietuvybės labui. K. Banaitis su seserimi Elze globojo pasiligojusį brolį Miką Tilžėje. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyvendamas Tilžėje, priklausė Lietuvių klubui. Aktyviai palaikė lietuvybę. Per nacių pogromus 1935 buvo nusiaubta Banaičių krautuvė ir namai Tilžės centre. Gestapas persekiojo Banaitį, jo žmoną Lėną ir dukrą Evą (jai uždrausta studijuoti aukštesnėje prekybos mokykloje; teroro neatlaikiusi žmona atsiskyrė nuo šeimos – po karo mirė Pietų Vokietijoje). Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, naciai Banaitį ir jo šeimą užpuldinėjo, suiminėjo, tardė. Reikalavo, kad išvyktų į Didžiąją Lietuvą, bet Banaitis nesutiko. Karo pabaigoje sudegė Banaičių namai Tilžėje, bet Kristupas, Mikas, Elzė atsisakė evakuotis. Tuomet prievarta buvo išvežti į Vokietiją; glaudėsi pas K. Banaičio dukrą Evą Vestfalijoje. K. Banaitis atsisakė pagal įstatymą priklausančios kompensacijos už nacių persekiojimus. Buvo Vokietijoje atsikūrusios Mažosios Lietuvos tarybos narys.

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Žemaitaitis