Mažosios Lietuvos
enciklopedija

miestų reforma

1808 įvesta miestų savivalda.

miẽstų refòrma (vok. Städteordnung), 1808 pradėti Prūsijos miestų santvarkos pakeitimai. 1808 XI 19 Heinricho Friedricho Karlo Steino parengtu dekretu įvesta miestų savivalda. Iki XIX a. pradžios galioję senųjų miestų teisių fragmentai nebetiko naujam gyvenimui, kliudė kurti centralizuotą valstybę, sutelkiant jos išteklius. Miestų reforma siekė sumažinti miestiečių susiskaldymą į atskiras gildijas ir kitas struktūras. Miestų bendruomenė rinkdavo magistratą, miesto vadovą – burmistrą. Tada prasidėjęs miestų pertvarkymas (kartu su baudžiavos panaikinimu 1807) skatino lietuvininkus apsigyventi krašto miestuose.

Dar skaitykite Steino ir Hardenbergo reformos.

L: Witte H. Bauernbefreiung und Städteordnung und die Ostpreussen. Kitzingen, 1951.

Martynas Purvinas