Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Friedrich Karl Stein

Heinrich Friedrich Karl vom und zum Reichsfreiherr Stein, Heinrichas Frydrichas Karlas Štainas, XVIII–XIX a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Stein Heinrich Friedrich Karl vom und zum Reichsfreiherr (Heinrichas Frydrichas Karlas Štáinas) 1757 X 26Nassau (Vokietija) 1831 VI 29Cappenberge (Vokietija), Prūsijos valstybės veikėjas. Baronas. 1773–1777 Göttingeno universitete studijavo teisę ir istoriją. 1780 pradėjo karjerą Prūsijos valstybės tarnybose. 1804–1807 Prūsijos finansų ir ekonomikos ministras, 1807 X 8–1808 XI 24 – Prūsijos pirmasis ministras. Jam vadovaujant (po Tilžės taikos sudarymo) pradėtos vykdyti Steino ir Hardenbergo reformos. 1807 X 9 Klaipėdoje, kuri Prancūzijos imperatoriui Napoleonui I užėmus Prūsiją (išskyrus Klaipėdos apylinkes), buvo Prūsijos vyriausybės ir karaliaus Friedricho Wilhelmo III laikinoji rezidencija, K. Steino iniciatyva išleistu ir karaliaus pasirašytu Ediktu dėl žemės įsigijimo ir laisvo jos naudojimo palengvinimo bei krašto gyventojų asmeninių santykių Prūsijoje panaikinta baudžiava ir luomų suvaržymai užimti tarnybą, įvesta laisva prekyba, 1808 VIII 6 pradėta kariuomenės, 1808 XI 19 – miestų valdymo reforma. Paaiškėjus K. Steino rengiamam Prūsijos sukilimo prieš Prancūziją planui, Napoleono I reikalavimu jis buvo atstatydintas iš pareigų, pradėtas reformas tęsė K. A. von Hardenbergas. Rusijos imperatoriaus Aleksandro I kviečiamas K. Steinas 1812 atvyko į Rusiją. Čia vadovavo Vokiečių reikalų komitetui, kovojusiam už Vokietijos ir Prūsijos išvadavimą. Aleksandro I įgaliotas Karaliaučiuje susitiko su Prūsijos kariuomenės generolu grafu H. Yorcku von Wartenburgu, paskelbė visų luomų sukilimą prieš Napoleoną I. K. Steino pastangomis sudaryta Rusijos–Prūsijos koalicija prieš Napoleoną I. 1813–1814 vadovavo išvaduotų Vokietijos kraštų centrinės valdybos departamentui. Propagavo vieningos Vokietijos sukūrimo idėją. Vienos kongresui (1815) ją atmetus K. Steinas atsidėjo istorijos studijoms. Nuo 1827 Prūsijos valstybės tarybos narys.

Iliustracija: Karlas Steinas, piešinys, XIX a. pradžia / Iš MLEA