Mažosios Lietuvos
enciklopedija

savivalda

disponavimas ribotos kompetencijos deleguotomis valdymo teisėmis.

savvalda, disponavimas ribotos kompetencijos deleguotomis valdymo teisėmis. Kryžiuočių ordino valstybėje (iki 1525), vėliau Prūsijoje (iki XIX a.) savivalda buvo korporacinės socialinės organizacijos bruožas. Savivalda disponavo miestai, gildijos, cechai ir kitos struktūros. Miestų savivalda reiškė specifinį miesto bendruomenės ir miesto savininko prievolinį santykį, užfiksuotą atskiroje privilegijoje. Joje savininkas nustatydavo, kokias teises (paprastai buvo teikiama konkretaus miesto – Kulmo (Kulmo teisė) arba Liubeko (Lübecko teisė) – teisė) suteikia ir kokias prievoles uždeda savo valdiniams, todėl ja suteikiamos savivaldos esmė buvo susitarimas tarp savininko ir jo valdinių. Aukščiausioji žemės nuosavybės teisė Kryžiuočių ordino valstybėje priklausė pačiam Ordinui arba Bažnyčiai (vyskupijoms); po Ordino valstybės sekuliarizacijos šia teise disponavo Prūsijos valdovas. Bendrieji suteiktų miesto teisių principai reglamentavo miestiečių teisinę padėtį bei žemės nuosavybės santykius mieste. Miesto steigėjas ir privilegiją išduodavęs žemės savininkas, kurio žemėje buvo miestas, suteikdavo miestiečiams ir jų paveldėtojams kilnojamojo bei nekilnojamojo turto nuosavybę (už naudojimąsi savininko amžinai suteikta žeme gyventojai turėjo mokėti nustatyto dydžio metinį kiemo arba namo mokestį) ir iš dalies atsisakydavo administracinio bei juridinio imuniteto, t. y. miestiečiai gaudavo teisę išsirinkti administraciją (magistratą), kurią patys ir kontroliavo, bei teismą. Miesto savivalda, kurią instituciškai realizavo magistratas ir pirmosios instancijos teismas, apėmė vietinių rinkliavų ir mokesčių rinkimą, viešosios tvarkos užtikrinimą, komunalinio ūkio tvarkybą, municipalinę statybą, švietimą, rūpinimąsi vargšais (socialinę rūpybą), be to, magistratas gyventojams suteikdavo miestiečio teises ir įrašydavo juos į Miestiečių knygą. Miestuose veikusių gildijų ir cechų savivaldos funkcionavimą ir apimtį reguliavo išduodama steigimo privilegija bei patvirtinamas statutas. XIX a. Prūsijoje įgyvendinus valstybės ir socialinės organizacijos reformas, amatų ir verslų savivalda buvo reorganizuota ir patikėta naujo tipo institucijoms (prekybininkų korporacijoms ir kitiems). Miestų savivaldos svarbiausias permainas paskatino 1808 XI 19 patvirtinti Miestų nuostatai. Pagal juos buvo sumažinti apribojimai gauti miestiečio teises ir pertvarkytos magistrato (miesto valdybos) funkcijos: jam palikti tik vykdomosios valdžios įgaliojimai, prie jo įsteigta miestiečiams tiesiogiai atstovaujanti įstatymų leidybos institucija – miesto delegatų susirinkimas. Tai buvo pirmasis žingsnis pereinant prie visuotinio atstovavimo vietinėse valdymo struktūrose sistemos, nors miesto delegatų rinkimuose dar ilgą laiką galiojo įvairūs cenzai (nuosavybės, turto, lyties; lyties cenzas ir vadinamoji trijų klasių rinkimų sistema Vokietijoje buvo panaikinta 1918 XI). Prūsijoje XIX a. komunalinė savivalda buvo realizuojama ne tik miestuose, bet ir komunose arba bendruomenėse (Gemeinde). Tai buvo savavaldžiai teritoriniai susivienijimai, turėję savo kasą, valdybą ir tarėjus. XIX a. pradžioje vykdant Prūsijoje švietimo reformą, universitetams buvo suteikta akademinė savivalda.

Lent. Miesto teisių suteikimas Rytprūsių miestams.
Miestas Miesto teisių suteikimo data
Alenšteinas 1353 Kulmo teisė
Alna 1400 Kulmo teisė, 1663 patvirtinta
Arysas 1725
Barštynas 1332 Kulmo teisė
Bartai 1628
Biala 1722
Bischofsburgas 1395 Kulmo teisė
Bischofsteinas 1385, 1447 atnaujinta Kulmo teisė, 1548 ketvirta privilegija
Bischofswerderis 1331 Kulmo teisė
Brunsbergas 1284 Lübecko teisė
Christburgas 1290 Kulmo teisė
Darkiemis 1725
Drengfurtas 1405 Kulmo teisė
Dumnava 1400
Eitkūnai 1922
Elbingas 1246 Lübecko teisė (faktiškai Kulmo teisė), 1288, 1339, 1343 praplėsta
Fischhausenas 1613 Kulmo teisė
Frauenburgas 1310 Lübecko teisė
Freystadtas 1331 Kulmo teisė
Friedlandas 1335 Kulmo teisė
Friedrichsstadtas (prie Klaipėdos) 1692, 1722 prijungtas prie Klaipėdos
Galdapė 1570 Kulmo teisė
Garnsee 1334 Kulmo teisė
Gilgenburgas 1326 Kulmo teisė
Girdava 1398 Kulmo teisė
Graudenzas 1291 Kulmo teisė
Gumbinė 1721
Guttstadtas 1329 Kulmo teisė
Heilsbergas 1308 Kulmo teisė
Hohensteinas 1359 Kulmo teisė
Ylava (Prūsų Ylava) 1585
Įsrutis 1583 Kulmo teisė
Johannisburgas 1645
Karaliaučius įk. 1724, sujungus Knypavą, Lyvenikę ir Senamiestį
Klaipėda 1258 Lübecko teisė, 1365, 1444 atnaujinta, 1475 Kulmo teisė
Knypava (prie Karaliaučiaus) 1327 Kulmo teisė
Kreuzburgas 1315 Kulmo teisė
Kulmas 1233 Magdeburgo teisė, 1251 atnaujinta
Labguva 1642 Kulmo teisė
Landsbergas 1335 Kulmo teisė, 1657 atnaujinta
Lėcius 1612
Liebemühlė 1438 atnaujinta Kulmo teisės privilegija
Liebstadtas 1323, 1490 atnaujinta Kulmo teisė
Lyvenikė (prie Karaliaučiaus) 1300 Kulmo teisė
Lukas 1669
Marienburgas 1276 Kulmo teisė, 1304 patvirtinta
Marienwerderis 1235 Kulmo teisė, 1336, 1505 atnaujinta
Mehlsackas 1312 Kulmo teisė
Marungas 1327, 1331 atnaujinta Kulmo teisė
Mühlhausenas 1327, 1404 patvirtinta Kulmo teisė
Neidenburgas 1381 Kulmo teisė, 1420 atnaujinta
Nikolaiken 1726
Nordenburgas 1407 Kulmo teisė
Ortelsburgas 1723
Osterode 1329 Kulmo teisė, 1335, 1348 atnaujinta
Passenheimas 1386 Kulmo teisė
Piliava 1725
Pilkalnis 1724
Prūsų Olandija 1297 Kulmo teisė
Ragainė 1722
Rastenburgas 1357 Kulmo teisė, 1378 atnaujinta
Rešlius 1337 Kulmo teisė
Rynas 1723
Riesenburgas 1330 atnaujinta ir išplėsta Kulmo teisės privilegija
Rosenbergas 1305, 1315 Kulmo teisės privilegija
Saalfeldas 1305 Kulmo teisė
Seeburgas 1338, 1389 atnaujinta Kulmo teisė
Senamiestis (prie Karaliaučiaus) 1286 Kulmo teisė
Sensburgas tarp 1404–07 Kulmo teisė, 1444 atnaujinta
Soldau 1349 Kulmo teisė
Stalupėnai 1722
Stuhmas 1416 Kulmo teisė
Šilutė 1941
Šipapilė 1351 Kulmo teisė
Širvinta 1725
Šventapilė 1301 Kulmo teisė, 1522, 1560 naujos privilegijos
Tepliuva 1722
Tilžė 1552 Kulmo teisė
Tolkemita 1351, 1444 atnaujinta Kulmo teisė
Torunė 1233 Kulmo teisė
Treuburgas 1560 Kulmo teisė
Ungura 1571 Kulmo teisė
Vėluva 1336 Kulmo teisė
Vokiečių Ylava 1305 Kulmo teisė
Wartenburgas 1364
Willenbergas 1723
Wormdittas 1312, 1359 atnaujinta Kulmo teisė
Žintai 1313, 1352 atnaujinta Kulmo teisė

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Rytprūsių savivaldos miestas – Eitkūnai, 1922 / Iš Stanislovo Sajausko rinkinio

Iliustracija: Rytprūsių savivaldos miestas – Karaliaučius, XIX a. graviūra / Iš MLEA

Iliustracija: Rytprūsių savivaldos miestas – Heilsbergas, XIX a. graviūra / Iš MLEA

Iliustracija: Rytprūsių savivaldos miestas – Marienburgas, XIX a. graviūra / Iš MLEA