Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Aušra

Inžinierius elektrikas, lietuvių visuomenės veikėjas.

Aušrà Jurgis 1940 XI 17Šilutėje, visuomenės veikėjas. Inžinierius elektrikas. Buvo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio vicepirmininkas. 1974 baigė Kauno politechnikos institutą. 1964–1994 Klaipėdos miesto buities tarnybos įmonių Rasa ir Gražina vyriausiasis inžinierius, kombinato Dangė direktorius, Baldų gamybinio susivienijimo Klaipėda generalinis direktorius. 1994–1995 Klaipėdos miesto meras, 1995–1997 Klaipėdos apskrities valdytojas. Nuo 1997 spalio Industrijos banko Klaipėdos skyriaus valdytojas. Tarptautinėse mokslinėse konferencijose Liubeke, Mannheime (Vokietija), Clevelande (JAV), Turkijoje, Kinijoje skaitė pranešimus apie buvusius Klaipėdos kraštą ir Klaipėdos apskritį. Rūpinasi lietuvių ir vokiečių kilmės kraštiečių santykiais, etnine kultūra, tradicijomis, išeivių ryšiais su gimtine. Su kitais 1998 Klaipėdoje surengė Arbeitsgemeinschaft der Memelland Kreise [Kraštiečių – „memelenderių“ darbo sąjungos] 50-mečio minėjimą Klaipėdoje. Vadovavo klaipėdiečių delegacijai Vokietijoje minint Klaipėdos ir Mannheimo bendradarbiavimo 80 metų sukaktį.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jurgis Aušra, 1996

Iliustracija: Jurgis Aušra su žmona Milda Dugniūte-Aušriene, 2001