Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Merkelis Švoba

Melchioras Schwabe, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas, poetas.

Švóba Merkelis (Melchioras Schwabe) apie 1624Įsrutyje 1663Valtarkiemyje, lietuvių raštijos darbuotojas, poetas. 1644 įsimatrikuliavo į Karaliaučiaus universitetą. 1656 paskirtas Valtarkiemio kunigu. Laikytas dideliu lietuvių kalbos žinovu, Danieliaus Kleino norminimo principų šalininku. D. Kleino giesmynui (1666) pateikė 18 originalių ir verstų giesmių (jos laikomos geriausiomis giesmyne). Manoma, kad M. Švoba sudarė rankraštinį giesmynėlį, nes jo giesmių rasta vėlesniuose Jono Rikovijaus (1685), Frydricho Zigmanto Šusterio ir kituose rinkiniuose. M. Švobos giesmėms būdinga vaizdingumas, sklandus eiliavimas, kai kuriose yra liaudies buities, gamtos realijų. Sukūrė ir pasaulietinio turinio eilėraščių (neišliko). Laikomas geriausiu XVII a. lietuvių eiliuotoju.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960; V., 1990; Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. V., 1977;

MLFA

Zigmas Zinkevičius