Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Rikovijus

Jonas Richteris, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas.

Rikòvijus, Richteris, Jonas (1652 Želvoje, Įsruties apskrityje 1703 IX 29 Vėluvoje, Nadruvos apskrityje), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas. Rikovijaus pavardė sulotyninta Ricovius (iš vok. Richter). Danieliaus Kleino giesmyno 1685 leidimo sudarytojas. Rikovijus mokėsi Karaliaučiaus senamiesčio mokykloje. 1671–1676 studijavo Karaliaučiaus universitete; filosofijos magistras (1676). Nuo 1681 kunigavo Narkyčiuose. 1695 perkeltas į Vėluvą, dirbo diakonu. 1685 D. Kleino giesmyną papildė 36 naujomis, išverstomis bei parašytomis paties Rikovijaus (5 iš jų) ir kitų asmenų (Ernesto Dietzeliaus, Mato Pretorijaus, Jono Andriaus Kaizerio ir Jurgio Šteino) giesmėmis. Su giesmynu išleido ir D. Kleino maldaknygę, ją papildė keliomis savo parašytomis maldomis.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga, 1960, V., 1990; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija 3. V., 1988.

MLFA

Zigmas Zinkevičius