Mažosios Lietuvos
enciklopedija

marina

peizažo rūšis, dailės kūrinys, vaizduojantis jūrą, laivus, laivininkų bei žvejų gyvenimą ir darbą.

marinà, peizažo rūšis, dailės (dažniausiai tapybos ir grafikos) kūrinys, vaizduojantis jūrą, laivus, laivininkų bei žvejų gyvenimą ir darbą. Vienas žymesnių Rytprūsių marinistų – Ernstas Körneris (1846–1927). Litografijoje žinomas Hermanas Meyermanas. Marinas kūrė vokiečių ekspresionistai, Nidos Dailininkų kolonijos nariai, dailininkas Ludwigas Dettmannas (Sunkūs debesys virš Baltijos jūros, 1910–20, litografija), W. Eisenblätteris, tapęs Aismares ir Kuršių marių platybes, W. Rösleris (Bangos, apie 1912), Ernstas Mollenhaueris (Juodoji banga, 1954), E. Hartmannas (Nida. Smarki bangų mūša, 1942, akvarelė). Marinose vaizduoti laivai ir žvejai: Arthuro Degnerio Sugrįžimas iš jūros, J. F. Reuscho Žvilgsnis iš kurėno į jūrą, Richardo Birnstengelio Kurėnai jūroje (1938, akvarelė) ir Jūra (1932?, akvarelė), Ericho Behrendto Marių žvejai, Махо H. Pechsteino Kateris audros metu (1921), Karlo Kunzo Kylantis mėnulis. Ernstas Bischoffas-Culmas sukūrė nemažai marinistinių kūrinių: Kurėnai audringoje jūroje, Ant užšalusių marių (abu spalvoti medžio raižiniai), Šiaurės vakarų audra (1927, aliejus), Rytprūsių žvejai (triptikas, 1958). Marinos atsispindi ir Prano Domšaičio kūryboje. Kuršių neriją ir marias tapė dailininkas Antanas Žmuidzinavičius: Jūros platybėse (1911), Jūra pyksta (1914), Jonas Buračas: Žvejų laivai Nidos pakrantėje (1933, akvarelė), Klaipėda. Laivas ties žibalo cisternom (1938, akvarelė), Melnragė (1938, aliejus) ir kita. XXI a. pradžioje marinas kūrė dailininkas Edvardas Malinauskas ir kiti.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Purvynė. Žvejo laivas pakrantėje, 1933, akvarelė, 16×17,5 / lš Buračų šeimos rinkinio. Valentino Ivinsko reprodukcija

Iliustracija: Baltijos pakrantė, 1994, aliejus / Kęstučio Demerecko reprodukcija