Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Hermann Pechstein

Maksas Hermanas Pechštainas, XIX–XX a. vokiečių tapytojas, grafikas. Ekspresionizmo atstovas.

Pechstein Max Hermann (Maksas Hermanas Pèchštainas) 1881 XII 31Zwickau (Vokietija) 1955 VI 29Berlyne, vokiečių tapytojas, grafikas, ekspresionizmo atstovas. 1900–1906 mokėsi Dresdene, nuo 1908 gyveno Berlyne. Keliavo į Italiją, Paryžių, 1913–1914 – į Palau salą (Ramiajame vandenyne). 1906–1912 Tilto dailininkų grupės Dresdene narys, vienas iš Berlyno Neue Sezession (1910, prezidentas) ir Novembergruppe (1918) steigėjų. Nuo 1922 – Prūsijos meno akademijos narys (1937 nacių pašalintas). 1922–1933 Berlyno valstybinio laisvųjų ir taikomųjų menų mokyklos profesorius. 1933 naciai uždraudė jam kurti, iš muziejų išimti Pechsteino kūriniai, 1937 jie eksponuoti Išsigimusiojo meno (vok. Entartete Kunst) parodoje. 1945–1955 dėstė Berlyno aukštojoje vaizduojamojo meno mokykloje. Pechsteino kūryba anksti sulaukė pripažinimo ir turėjo įtakos XX a. Vokietijos dailei. Tapybai būdingas dekoratyvumas, sodrios spalvos, kampuotas juodas kontūras, impulsyvi tapysena. Grafika (medžio raižiniai, litografijos, plakatai) apibendrinto piešinio, stilizuota. 1909, 1911–1912, 1919–1920, 1939 Pechsteinas lankėsi dailininkų kolonijoje Nidoje, į kurią atvykti paskatino parodoje Berlyne (1909) pamatyti Ernsto Bischoffo-Culmo paveikslai. Iš pradžių gyveno pas žveją Martyną Sakutį, vėliau apsistodavo Hermanno Blode’s viešbutyje. Su M. Sakučiu susipažino 1909 per Karaliaučių, Tilžę keliaudamas į Nidą. Pavėlavęs į garlaivį Šilutėje, surado žveją, nuplukdžiusį iki Nidos. Rudenį M. Sakutis ir kiti žvejai padėjo supakuoti Pechsteino vasaros darbus ir valtimis plukdė į Šilutę. Nidoje Pechsteinas tapė pamario vaizdus, žvejų laivus, sukūrė grafikos darbų, piešinių, akvarelių krašto tema. Su Pechsteino vardu susiję ryškiausi Nidos dailininkų kolonijos istorijos puslapiai. Svarbiausi Nidoje sukurti tapybos darbai: Žaliasis namas (Namas Nidoje, 1909), Vasara kopose, Nidos pakrantėje, Mėlyna diena, Nidos kapinės (visi 1911), Valtys Nidoje (1912), Žvejų laivai Nidoje (1919–1920), Nidos švyturys (1919), Rytas PurvinėjeNidoje (1939); grafikos: medžio raižinių ciklas Žvejų galvos (1911). Piešinių (tušu, plunksna, teptuku, paspalvinti akvarele) yra laiškuose, atvirukuose, rašytuose iš Nidos; žinomi piešiniai Turgus Šilutėje, Tinklų taisytojas (1909). 1927 apdovanotas Carnegie instiuto Pittsburge (JAV) premija, 1928 – Prūsijos valstybinė premija, 1952 – Nusipelniusio valstybės veikėjo didžiuoju kryžiumi (vok. Großes Bundesverdienstkreuz), 1954 – Berlyno meno premija. Pechsteino darbai, sukurti Nidoje, saugomi Vokietijos ir kitų šalių muziejuose.

L: Korsakaitė I. Nidos dailininkų kolonija. Neringa. Neringa–Vilnius, 1998, p. 36–43; Norddeutsche Künstlerkolonien I. Nidden und die Kurische Nehrung. Regensburg, 1977; Ostpreußen und seine Maler. Kalender, 1996, 1997, 1998; Der redliche Ostpreusse. Nr. 43. 1992; Barfod J. Nidden. Fischerhude, 2005.

Kristina Jokubavičienė

Eva Erika Labutytė

Jonas Tatoris

Iliustracija: „Rūškanotas rytas“, 1942 / Iš Eνos Labutytės rinkinio