Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maltuvė

pastatas ar patalpa, kur rankinėmis girnomis malti grūdai.

maltuv, pastatas ar patalpa, kur rankinėmis girnomis malti grūdai. Theodoro Lepnerio ir Mato Pretorijaus XVII a. lietuvininkų sodybose minėti atskiri maltuvių pastatėliai. Ten laikytos rankinės girnos, malti grūdai ir kepta duona. Matyt, ten būta ir duonkepės krosnies. Todėl tokios maltuvės dar vadintos peczine, peczone [pečinė, pečionė]. Žemaitijoje toks pastatėlis vadintas ubladė. Mažojoje Lietuvoje vėlesniais amžiais plėtojantis gyvenamųjų namų statybai, atskirus maltuvių pastatus pakeitė kamaros, kuriose laikytos rankinės girnos ir kiti rakandai. Pamario žvejų sodybose girnos dažnai stovėjo prieangyje. Vėliau sodybų maltuves keitė malūnai, namuose malta vis rečiau.

Dar skaitykite malimas.

L: Lepner T. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744, S. 71; Prätorius M. Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Berlin, 1871, S. 107; Gimbutas J. Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje // Mažoji Lietuva. I. New York, 1958, p. 170.

Angelė Vyšniauskaitė

Martynas Purvinas