Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ludwig Ernst Borowski

Liudvigas Ernstas Borovskis, XVIII–XIX a. Prūsijos evangelikų pamokslininkas, teologas.

Borowski Ludwig Ernst (Liudvigas Ernstas Boròvskis) 1740 VI 17Karaliaučiuje 1831 XI 10 ten pat, Prūsijos evangelikų pamokslininkas, teologas. Vyskupas (1816), arkivyskupas (1829). Karaliaučiaus universitete baigęs teologijos studijas, dirbo Prūsijos kariuomenės kapelionu, vėliau kunigavo keliose Prūsijos parapijose. Nuo 1793 bažnytinės administracijos patarėjas, nuo 1809 Komisijos konfesijų ir švietimo klausimais pirmininkas. Nuo 1812 Evangelikų bažnyčios Prūsijoje generalinis superintendentas. 1809 parėmė Martyno Liudviko Rėzos sumanymą iš esmės perredaguoti Biblijos lietuvišką vertimą, tam reikalui sudarė komisiją, kurios darbe pats dalyvavo. Komisijos pastangomis Rėzos su kitais naujai išversta Biblija buvo išspausdinta. Borowskis artimai draugavo su filosofu Immanueliu Kantu, pirmasis aprašė jo gyvenimą ir būdą (Darstellung des Lebens und Charakters Kants, 1792; II papildytas leidimas 1804). Paskelbė Georgo Pisanskio (1781), Johano Jakobo Kvanto (1794) ir L. Jacobio (1795) biografijas. Atskiru leidiniu išspausdinti 1762–1831 Borowskio sakyti pamokslai ir kalbos (Ausgewählte Predigten und Reden, 1853).

Vytautas Raudeliūnas