Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lopšys

pakabinamas įrenginys kūdikiui paguldyti ir supti.

lopšỹs, pakabinamas įrenginys kūdikiui paguldyti ir supti. Naudotas iki pat XX amžiaus. Krašte žinoti pintiniai, drobiniai ir lentiniai lopšiai. Jie pinti iš karklo vytelių, eglės šaknų, skaldytų lazdyno balanėlių ar liepos, kito medžio žievės. Drobiniai lopšiai buvo padaromi iš keleto sulenktų ir audeklu apsiūtų medžio lankelių. Į lopšio vidų dėtas šienas ar pelai, tiesta drobinė paklodėlė, dėta minkšta plunksnų pagalvėlė. Mato Pretorijaus teigimu, lopšys panašus į beržinį lovį, ilgomis virvėmis pririštą prie karties, įtaisytos prie lubų ar stubos balkio, gilus, tad jame kūdikis buvo apsaugotas nuo šuns ir katės bei nuo iškritimo. Pretorijus rašo, kad lopšys daromas iš liepos ar kito medžio žievės, tampomas žemyn už virvės. Carlas Cappelleris rašo, kad lopšiai pinami iš gluosnio šakų. Šulcas iš Lazdėnų mini, kad lopšiai daromi iš keturkampiškai sudėtų medinių rėmų, stipriai apie juos apsiuvus drobe taip, kad visas įrenginys turi mažutės lovelės be kojų ir galvos bei kojų lentos formą. Toks lopšys (lopszis) pririšamas prie balkio ir supasi ore. Theodoras Lepneris rašo, kad lopšį sudaro 4 sujungtos ir aplinkui audeklu apsiūtos kartelės; ten kūdikis guli minkštai ir būna pasupamas. Anot Eduardo Giseviaus, pirmą sykį numaudytas kūdikis paguldomas į lopšį (pakabinamą ar pastatomą pintinę), prie jo padedama giesmių knyga ir skiltuvas. Abu šie daiktai paliekami lopšyje, kol kūdikį pakrikštys (pirmasis – kaip apsauga nuo piktųjų dvasių, antrasis – kaip grūdinimo priemonė nuo visokio išlepimo).

Dar skaitykite šupulys.

L: Lepner T. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744, S. 78; Prätorius M. Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Berlin, 1871, S. 113–114; Schultz aus Lasdehnen. Einige Bemerkungen über die Nationalitat der Lüthauer. 1832 Jh. // Mitteilungen der Littauischen litterarischen Gesellschaft, 1900. Bd. 5, S. 436; Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno // Lietuvininkai. V., 1970, p. 345; Gizevijus E. Kai kurie... papročiai // Lietuvininkai. V., 1964, p. 143.

Angelė Vyšniauskaitė

Rimantas Balsys

Iliustracija: Lopšys Gilijos žvejų name, XX a. pradžioje / lš MLEA