Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lisbeth Purwins

XX a. Klaipėdos krašto rašytoja, rašiusi vokiečių kalba.

Purwins Lisbeth (gim. Irrittié) 1897 VIII 22Klaipėdoje 1974 VII 10Hannoveryje (Vokietija), Klaipėdos krašto rašytoja, rašiusi vokiečių kalba. Mokytojo Jono Jokūbo Purvino žmona. Agluonėnuose parašė 8 pjeses mokykloms, 1922–1926 jos išleistos atskiromis knygelėmis Leipzige serijoje C. Ph. Ohler’s Theater der Jugend. 1929 su šeima persikėlė į Vokietiją. Kūrė eiles, apsakymus. Jos kūryba įtraukta į Klaipėdos kraštui skirtus vadovėlius, spausdinta „Memeler Dampfboot“. Eilėraščiuose dominuoja Klaipėdos krašto gamta, įpinama baltų mitologijos motyvų (pvz., saulės grįžimo šventė, žmogaus likimą audžia deivė Laima), lietuvių liaudies dainų. Bendravo su Jonu Užpurviu. Jis L. Purwins eilėms sukūrė muziką (paskelbta knygoje Mano literatūrinis palikimas, 1999). Svarbiausias Purwins veikalas – romanas Der Kampf um die Heimaterde, 1924 [Kova dėl tėviškės žemės]. Jame nagrinėjami vokiečių ir lietuvių santykiai, Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. Purwins pabrėžė neigiamus germanizavimo politikos momentus, prigimtines teises priskyrė Mažosios Lietuvos autochtonams – baltams, skatino tarpusavio supratimą, dvasingumą, žmogiškumą. Aprašytas Klaipėdos krašto lietuvininkų ir vokiečių gyvenimas (dvarininkų, mokytojų, gydytojų ir valstiečių buitis), papročiai (vestuvės, surinkimininkų veikla). Įterptos lietuvių liaudies dainos, apibūdintos buities (namų, aprangos) detalės. Romane aprašyta meilės intriga tarp lietuvininko ir vokietės (propagavo) taikų sutarimą tarp abiejų tautų. Deja, autorės viltys į gerą kaimynystę tarp lietuvininkų ir vokiečių neišsipildė.

L: Purwins-Irritie L. Der Kampf um die Heimaterde. Roman aus dem Memelland. Leipzig, 1924.

Domas Kaunas

Regina Sinkevičienė

Martin Tydecks

Iliustracija: Johann ir Lisbeth Purwins su dukterimi Brigitte