Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jokūbas Purvinas

Jonas Jokūbas (Hansas) Purwins, XX a. mokytojas, visuomenės veikėjas.

Pùrvinas Jonas Jokūbas, Purwins 1894 VII 29Vilkyčiuose 1946, mokytojas, visuomenės veikėjas. 1923 baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, mokytojavo Agluonėnuose, kur pastatė pradinės mokyklos pastatą. Ėjo ir Vanagų precentoriaus pareigas, pavadavo parapijos kunigą. Parašė pirmąjį lietuviškoms Klaipėdos krašto pradinėms mokykloms skirtą tikybos vadovėlį Ewangeliška tikybos knyga Klaipėdos krašto mokykloms (Klaipėda, 1924), išspausdinta gotikiniu šriftu. 1924 III 13 Direktorijos nurodymu šis vadovėlis patvirtintas kaip privalomas mokykloms (iš jo mokytasi daugiau kaip 15 metų). Purvinas su Otto Lewandowskiu parengė 3 dalių (sąsiuvinių) Skaičiavimo knygas (I dalis išleista 1927; pakartotas 1930). Šio vadovėlio tekstas lygiagrečiai spausdintas lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1928 žmona rašytoja Lisbeth Purwins paskatino išvykti į Vokietiją.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga.V., 1996, p. 582, 624.

Domas Kaunas

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Jonas Purvinas, 1918 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos mokykla“

Iliustracija: Jono Purvino vadovėlio „Ewangeliška tikybos knyga“ antraštinis lapas, 1924 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos mokykla“

Iliustracija: Jono Purvino statyta Agluonėnų mokykla, kurioje jis gyveno ir mokytojavo, 1978