Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

Lietuvos rašytojų organizacija.

Lietuvõs rašýtojų sjungos Klapėdos skỹrius įkurtas 1985 IV 15. Iš pradžių į jį susibūrė poetai Vytautas Brencius, Paulius Drevinis (1919–1989), Stasys Jonauskas, Bronė Liniauskienė, Jonas Kantautas, prozininkai Rimantas Černiauskas, Petras Dirgėla, Kostas Kaukas, Romas Sadauskas. Skyriaus pirmininkai: R. Sadauskas iki 1987, R. Černiauskas. 2001 Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui priklausė 19 rašytojų. Skyrius kasmet rengia Poezijos pavasario ir Novelės rudens šventes, jose dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus kiti Lietuvos ir užsienio rašytojai, pvz., išeivis poetas, vertėjas Alfredas Franzkeit, rašantis ir apie Klaipėdos kraštą, Mažąją Lietuvą. Leidžia literatūros-kultūros almanachą Baltija, kuriame rašoma ir Mažosios Lietuvos temomis. Pasirašytos kūrybinio bendradarbiavimo sutartys su Agluonos tarybiniu ūkiu (1986), individualia įmone Provit Ltd (1993), Klaipėdos apskrities administracija (1996) dėl Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos įsteigimo. Jos laureatai: R. Sadauskas, V. Brencius, S. Jonauskas, K. Kaukas, B. Liniauskienė, Juozas Marcinkus (dar „Eldija“, J. Marcinkaus leidykla), R. Černiauskas, Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. Mažosios Lietuvos tematika atspindėta keliose P. Dirgėlos knygose, o E. Barauskienė savo pirmąją knygą Vyžeikių krašto karalienė (1998) skyrė gimtojo krašto gyvenimui ir jo metraštininkės Ievos Simonaitytės asmens ir kūrybos fenomenui. K. Kaukas rinko medžiagą, aplankė daugelį Mažosios Lietuvos senųjų gyventojų, jų palikuonių ir 3 savo knygas (Rausvos pamarių rasos, 1995; Tėvų ir protėvių šviesa, 1996; Taigi imk mano ranką, 1997) paskyrė jų likimams. Šias knygas parėmė Mažosios Lietuvos fondas, kiti rėmėjai.

Rimantas Černiauskas

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Judith Lewonig – „Baltische Rundschau“ redaktorė Vilniuje, dr. Jonas Kilius, Vytautas Gocentas ir Alfredas Franckaitis, 2001