Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kostas Kaukas

lietuvių rašytojas.

Kaũkas Kostas (1928 I 28 Duselninkuose, Alytaus aps.), rašytojas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. 1943–1944 buvo partizanų, kovojusių prieš nacius okupantus, ryšininkas. Nuo 1946 mokėsi Vilniuje; 1954 Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose (Tiesoje, Šluotoje, Tarybinėje Klaipėdoje, Statybininkų žodyje ir kitose). Parašė satyrinių knygų Milžinų sąspyriai (1975) ir kitų, tragikomišką trilogiją jaunimui apie narkomaniją Musei geriau (1988) ir kita. Atgimimo metais aktyvus Sąjūdžio veikėjas Klaipėdoje, rūpinosi Mažosios Lietuvos paveldu. 1990 I 10–III 29 Sąjūdžio miesto tarybos leisto savaitraščio Klaipėdos keleivis redaktorius. Sudarė knygą Sąjūdis Klaipėdoje (1998), kur pateikiami dokumentai ir apie Mažosios Lietuvos problemas. Apdovanotas I. Simonaitytės literatūrine premija (1989). Remiamas Mažosios Lietuvos fondo išleido savo tris dokumentinių apybraižų knygas apie Mažosios Lietuvos žmonių tragiškus likimus: Rausvos pamarių rasos (1995; vok. Rötliche Tautropfen am Haffesstrande, 1996), Tėvų ir protėvių šviesa (1996), Taigi imk mano ranką (1997). Šiose knygose aprašomas daugelio lietuvininkų šeimų gyvenimas, jų lemtis po 1944. Iš viso lietuvių kalba parašė per 20 knygų. Kauko kūrinių išversta į latvių, lenkų ir kitas kalbas.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Kostas Kaukas, 1999

Iliustracija: Kosto Kauko knygos „Taigi imk mano ranką“ viršelis, 1997