Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškas Laiškas“, 1

„Lietuwiszkas Laiszkas“, laikraštis, ėjęs Įsrutyje nuo 1862.

„Lietùviškas Láiškas“, 1, „Lietuwiszkas Laiszkas“, laikraštis, ėjęs Įsrutyje nuo 1862 sausio. Leido vokiečių demokratų partija. Nukreiptas prieš Frydricho Kuršaičio redaguotą „Keleivį“, kuriame (1863 nr. 3) Lietuviškas Laiškas vadintas „tikru melagiu“, skelbiančiu „visus demokratiškuosius vėmalus, kurie vokiškose ceitungose prieš karaliaus valdžią ir prieš Dievo karalystės vaikus“ skleidžiami. V. Biržiška abejojo dėl laikraščio pavadinimo, leidimo vietos – vietoj Lietuviško Laiško galėjęs būti „Lietuvininkų Paslas“. Redaktorius Fr. Hagenas. Išleisti 2 numeriai.

MLFA

ŽE