Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvininkų paslas“

„Lietuvininku Paslas savo Broliams Szwiezsiausiu Naujienų parneszas“, vokiečių liberalų pažangos partijos laikraštis, leistas Šilutėje 1863–1864.

„Lietùvininkų pãslas“, „Lietuvininku Paslas savo Broliams Szwiezsiausiu Naujienų parneszas“, iki 1864 nr. 26 vadinosi „Lietuwininku Paslas savo Broliams Burams Naujienų parneszas“, vokiečių liberalų pažangos partijos laikraštis, leistas Šilutėje 1863 II–1864 gotikiniu šriftu. Leidėjas ir redaktorius F. W. Siebertas. Ėjo kartą per savaitę. „Lietuvininkų paslas“ buvo skirtas rinkimų į Prūsijos seimą reikalams, nepalankus vokiečių vyriausybei, valdžios įstaigų persekiotas. Dėl lėšų stokos nustotas leisti. Išėjo 97 numeriai.

Vytautas Gocentas