Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvininkų kalendorius 1952 metams“

Hannoveryje išleistas knygos formos lietuviškas kalendorius.

„Lietùvininkų kalendõrius 1952 mẽtams“, Hannoveryje (Vokietija) išleistas knygos formos lietuviškas kalendorius. Leidėjas – Mažosios Lietuvos Tarybos spaudos komisija, redaktorius – Albertas Puskepalaitis. Kalendoriuje pateikiama daug iliustracijų bei rašytinės medžiagos apie Mažąją Lietuvą, jos žmones, žymius veikėjus, Viliaus Gaigalaičio ir kitų lietuvininkų atsiminimų, įvairių rašinių, naudingų žinių. Leidinį platino Mažosios Lietuvos bičiulių draugija.

L: Keleivis, 1952, nr. 1–2; Kaunas D. Gyvenimas vardan tikėjimo ir lietuvybės. // Knygos dalia. V., 1999.