Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkų ir prūsų mitologija rytprūsiečių kūryboje

lietuvininkų ir prūsų mitologija rytprūsiečių kūryboje, lietuviškų mitų siužetai kūryboje.

lietùvininkų ir prsų mitològija rytprūsiẽčių kūrýboje. Ji atsispindi vokiečių rašytojų Simono Dacho, Zacharijo Wernerio, Ernsto T. A. Hoffmanno kūryboje. Vokiečių rašytojų Ernsto Wiecherto, Hermanno Sudermanno, Agnes Miegel ir kitų literatūriniuose kūriniuose panaudoti lietuviškų mitų siužetai. Kūriniuose apie Mažosios Lietuvos žmones šie siužetai pateikiami naudojantis lietuvių mitologijos įvaizdžiais, su jais susijusiomis idėjomis. (...) minėtieji vokiečių rašytojai ne tik asmeniškai mūsų tautinę kultūrą įvertino, bet ir drąsiai ją įtraukė į savo kūrybą. Tuo jie pabrėžė, kad mūsų tauta ir jos istorijos ugdyta kultūra yra užsitarnavusi užimti savo vietą literatūriniame pasaulyje. Dar mitologija.

L: Matulis A. Lietuvių mitologija Wiecherto, Sudermanno ir Agnes Miegel kūryboje // Aidai, 1969?, nr. 3 (69); Matulis A. Lithuanian Culture in Modem German Prose Literature. 1966.