Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leonas Stepanauskas

žurnalistas, visuomenininkas.

Stepanáuskas Leonas 1925 VI 28 Kaune, žurnalistas. 1956–1963 dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete, 1963–1967 – Vokietijos Demokratinės Respublikos kelionių biure Berlyne, vėliau – redaktoriumi Berlyno televizijoje. Nuo 1964 Baltistikos komisijos prie Vokietijos Demokratinės Respublikos slavistų nacionalinio komiteto valdybos, nuo 1975 mokslinės Thomo Manno draugijos Ciūriche, nuo 1988 Vydūno draugijos garbės narys. Parašė knygas Vokietijos Demokratinė Respublika (1969), Tomas Manas ir Nida (1987), straipsnių apie lietuvių ir vokiečių kultūrinius ryšius; dalis jų susiję su Mažąja Lietuva: Budenzygas ir Lietuva, 1993, Besikalbant su senaisiais klaipėdiškiais. Atsiminimai, laiškai, diktofono įrašai, 1994; vokiečių kalba, Donelaitis muzikoje. Pokalbiai su Peter Schreieriu, 1981; vokiečių kalba. Apie Vydūno gyvenimą ir veiklą pokario metais Detmolde darė pranešimus Greifswalde ir Vilniuje, rašė Lietuvos spaudoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui perdavė Vydūno susirašinėjimo su profesoriumi Viktoru Falkenhahnu medžiagą, Vydūno draugijai – keliolika Detmolde surastų Vydūno nuotraukų ir kitos medžiagos. Leidinyje „Mare Balticum“ 1992 paskelbė studiją Wilhelm Storost Vydūnas in sienen letzten Lebensjahren Briefe aus Detmold [Vilhelmas Strorostas-Vydūnas paskutiniaisiais gyvenimo metais. Laiškai iš Detmoldo].

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Vydūno draugijos pirmininkas Vaclovas Bagdonavičius, Leonas Stepanauskas ir Valteris Kristupas Banaitis Bitėnuose, 1992