Mažosios Lietuvos
enciklopedija

morena

moreninės nuogulos, neišrūšiuotos ledynų nuogulos.

morenà, morèninės núogulos, neišrūšiuotos ledynų nuogulos. Sudarytos iš molio, aleurito, smėlio mišinio su žvirgždo, gargždo ir riedulių priemaiša, susiklosčiusios pačiame ledyne arba ledyno tirpsmo zonoje. Atsižvelgiant į morenos kilmę išskiriama: paviršinė, vidinė, dugninė, pamatinė, galinė. Morenos, susidariusios iš ledyno guolyje slūgsančių vietinių uolienų, vadinamos lokalinėmis. Litologiniu požiūriu morenos labai kaičios. Morenos užima didelę Mažosios Lietuvos dalį, lemia jos kraštovaizdį ir dirvų pobūdį.

L: Gudelis V. Jūros krantotyros terminų žodynas. V., 1993.

Marijonas Repečka