Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Juodaitis

Augustas Jodaitis, Mažosios Lietuvos knygius.

Juodáitis Augustas, Jodáitis Uosininkuose (Pakalnės aps.) 1904 IX ten pat, Mažosios Lietuvos knygius. Pasimokęs pirklio amato, tapo keliaujančiu mašinų prekybos agentu. Kartu platino lietuviškas knygas bei laikraščius. Kurį laiką redagavo Klaipėdoje leidžiamą provokiškos krypties laikraštį Lietuviška ceitunga su jo priedu Lietuvos ūkininkas. Suteikė jam lietuviškesnę dvasią, bet netrukus turėjo pasitraukti. Buvo ilgametis „Birutės“ draugijos narys. Draugijai dovanojo apie 130 knygų.

LE

Algirdas Žemaitaitis