Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Kavolis

XX a. mokytojas.

Kavõlis Mikas 1903? VII 12Grabuose (Klaipėdos aps.) 1978 IV 23Bruchkoebelyje (prie Hanau, Vokietija), vyresnysis mokytojas. Mokėsi Karklininkų pradžios mokykloje, po to Spartesniojoje mokykloje Klaipėdoje, kur baigė ir mokytojų seminariją. Daug metų mokytojavo Lankupių pradžios mokykloje. Kai 1939 Vokietija užėmė Klaipėdos kraštą, Kavolis kurį laiką buvo pašalintas iš mokytojo tarnybos. Vėliau paimtas į vokiečių kariuomenę, po kapituliacijos pateko į anglų nelaisvę, iš ten grįžo į tėviškę. 1948 su žmona Anna (g. Kėraitytė iš Lankupių kaimo) ir 6 mažamečiais vaikais (Gerda, Irena, Martynu, Heincu, Milda ir naujagimiu, kuris mirė kelionėje) išvežtas į Sibirą, į Krasnojarsko sritį. Kertant mišką žuvo duktė Milda. Po 13 metų tremties Sibire su šeima išvyko į Vakarų Vokietiją. Gyveno ir iki pensijos mokytojavo Bruchkoebelio miestelyje, Rossdorfe. Domėjosi ir rėmė lietuvių evangelikų spaudą. Vaikai lankosi tėviškėje.

L: Svečias. 1978, nr. 3–4, p. 112–113.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikas Kavolis grįžta po atostogų į kariuomenę, išlydi žmona su vaikais ir brolis Martynas, 1916 / Iš Rūtos Kavolytės-Vepštienės rinkinio