Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laistų kapinynas

II–XIII a. kapinynas šalia Laistų kaimo kapinių.

Láistų kapinýnas yra apie 300 m į pietryčius nuo Laistų piliakalnio, šalia Laistų kaimo kapinių. 1902–1903 jį tyrinėjo Adalbertas Bezzenbergeris. Duomenų apie tyrimus nepaskelbė. Pagal kitus skelbtus duomenis kapinyne aptikta II–XIII a. kapų. Radiniai saugoti Karaliaučiaus Prussia-Museum muziejuje, pavienių radinių pateko į Įsruties bei Klaipėdos krašto ir miesto muziejus. Remdamasi prieš Antrąjį pasaulinį karą skelbta informacija, kapinyno vietą 1977 surado MMT archeologinė ekspedicija (vadovas Bronius Dakanis). 1984 m. tyrimus atliko Lietuvos istorijos institutas (vadovas A. Varnas). Ištyrė 100 m2, aptiko 16 kapų duobių, kuriose rado keletą sveikų dirbinių ir keliasdešimt smulkių fragmentų, datuojamų X–XII amžiumi. Gal tai A. Bezzenbergerio tyrimų žymės.

L: Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau–Berlin, 1908, S. 89; Engel С. Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel, 1931, S. 89; Lietuvos TSR archeologijos atlasas. III. V., 1977, p. 60; Dakanis B. Klaipėdos rajono senkapiai // Muziejai ir paminklai. 5. V., 1983, p. 44; Tautavičius A. Archeologijos paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1983–1984 metais // Lietuvos istorijos metraštis. 1984. V., 1985, p. 154; Tamulynas L. A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte // Lietuvos archeologija. 15. V., p. 273.

Linas Tamulynas