Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Dakanis

lietuvių archeologas, tyręs Klaipėdos krašto archeologijos paminklus.

Dãkanis Bronius 1953 VII 14 Ratkūnuose, Šiaulių rajone, archeologas. 1977–1992 tyrinėjo Klaipėdos krašto archeologijos paminklus. 1977 organizavo Klaipėdos krašto archeologijos paminklų paieškos ir jų vietų kartografavimo kompleksinę žvalgomąją ekspediciją. Žvalgyti 38 paminklai, 28 objektai. Vėlesnių žvalgymų metu rajone buvo lokalizuoti 47 archeologijos paminklai (iš jų 21 kapinynas), ardomuose paminkluose rasta 130 archeologinių radinių. 1985 ir 1989 Dakanis nustatė Klaipėdos rajono archeologijos paminklų apsaugines zonas. 1984 organizavo Šilutės rajono archeologijos paminklų žvalgomąją ekspediciją. Žvalgyti 135 objektai, lokalizuoti 35 archeologijos paminklai, surasti 109 archeologiniai radiniai. 1987 tyrinėjo Juknaičių senovės gyvenvietės (I tūkstantmetis pr. Kr.) liekanas. Dakanio tyrimų medžiaga panaudota veikaluose: LTSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas (1 dalis, 1988), Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990) ir kituose.