Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kurtas Vėlius

XX–XXI a. visuomenės veikėjas. „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ rėmėjas.

Vlius Kurtas 1920 III 8Stankiškiuose (Šilutės aps.) 2015 III 4Čikagoje, visuomenės veikėjas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjas. Kintų mokykloje įstojo į „Santaros“ draugiją, 1936 tapo draugijos Kintų skyriaus vadovu. 1934–1936 dirbo Lietuvos pieno centro įsteigtoje Muižės dvaro pieninėje. Vėliau persikėlė į Klaipėdą, dirbo pašte, mamos atidarytoje porceliano ir krištolo dirbinių parduotuvėje. Dėl lietuviškos veiklos persekiotas, 1939 gegužę suimtas gestapo. Paleistas optavo Lietuvos pilietybę išvyko į Kauną, taip išvengė mobilizacijos į Vokietijos kariuomenę. Kaune dirbo geležinkelio pašto tarnyboje. 1940 suimtas NKVD, tardytas, kodėl atbėgo į Lietuvą. Paleistas nelegaliai grįžo į namus, čia suimtas gestapo. Atgavęs laisvę išvyko į Tiuringiją, dirbo pašte. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui brolis Alfredas Vėlius ir mama Ana Vėlienė, traukdamiesi į Vokietijos gilumą, susirado Kurtą, po karo visi kurį laiką gyveno pabėgėlių stovyklose. 1947 Schweinfurto prie Maino stovykloje drauge su kunigu Ansu Trakiu ir kitais įsteigė lietuvių evangelikų liuteronų parapiją, tapo jos sekmadieninės mokyklos mokytoju. Nuo 1949 talkino Pasaulio Liuteronų Sąjungai rūpinantis karo pabėgėliais. Įsikūręs pabėgėlių stovykloje Münchene, įsteigė lietuvių evangelikų liuteronų parapiją. 1951 išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Čia baigęs inžinerijos mokslus ėmėsi nekilnojamojo turto verslo, buvo 3 prekybos centrų savininkas. Čikagoje įsitraukė į lietuvininkų visuomeinę veiklą. Su kitais 1951 įkūrė Mažosios Lietuvos draugiją, tapo jos pirmuoju vadovu, 1985 Mažosios Lietuvos fondo vienas steigėjų, kurį laiką buvo JAV Tarybos pirmininkas. 1952 su kitais Čikagos įsteigė evangelikų liuteronų Tėviškės parapiją. Buvo Vidurio Vakarų lietuvių bendruomenės valdybos narys, veikė švietimo skyriuje. Asmeninėmis lėšomis parėmė brolio kunigo A. Vėliaus į lietuvių kalbą išverstos Biblijos leidybą. Savo ir bendražygių suaukotomis lėšomis rėmė knygų apie Mažąją Lietuvą leidybą. Paramą teikė Kretingos, Marijampolės, Pagėgių, Palangos, Rusnės, Šakių, Vilniaus, Vyžių ir kitoms Lietuvos evangelikų liuteronų parapijoms.

L: Imbrasas P. Bitėnuose lankėsi garbus kraštietis K.Vėlius, Gegė, Pagėgių krašto puslapis. 2001 VII 26. In memoriam: Mažosios Lietuvos patriarchas Kurtas Vėlius (1920–2015) / „Lietuvos evangelikų kelias“, 2015, nr.3

Iliustracija: Kurtas Vėlius, 2000

Iliustracija: Kurto Vėliaus knygos „Dvyliktoji diena“ viršelis, 2002