Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kūno kultūros rūmai

valstybinė įstaiga, veikusi 1932–1940 Kaune.

Kno kultros rmai, valstybinė įstaiga, veikusi 1932–1940 Kaune. Vadovavo kūno kultūrai ir sportui Lietuvos Respublikoje, kontroliavo sporto organizacijų ir klubų veiklą. Prie Kūno kultūros rūmų veikė sporto šakų sąjungos, pvz., vandens ir žiemos sporto, Buriuotojų sąjunga. Įsteigė apskričių komitetus. Kūno kultūros rūmų įsakymu patvirtintas buriavimo sporto komitetas: Valteris Didžys (pirmininkas), jūrų kapitonas Zenonas Domeika ir Stasys Dagys, jachtų vadai Pijus Dėdinas, Vladas Petukauskas ir Bronius Stundžia. 1938 surengė pirmąją tautinę lietuvių olimpiadą. Kūno kultūros rūmų iniciatyva pastatyti Sporto rūmai Klaipėdoje. Kūno kultūros rūmai prisidėjo prie sporto sąjūdžio pagyvėjimo Mažojoje Lietuvoje.

MLFA