Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Buriuotojų sąjunga

buriuotojų organizacija, 1935–1939.

Buriúotojų sjunga, Lietuvõs buriúotojų sjunga (LBS), įsteigta 1935, registravo visus buriavimo klubus, jų jachtas ir tų jachtų savininkus. Tikslas – įtraukti Lietuvos buriuotojus į tarptautinę sportinio buriavimo sąjungą. Buriuotojų sąjungai priklausė visi Lietuvos buriuotojų klubai, t. p. ir Klaipėdos buriuotojų draugija (įsteigta 1884). LBS organizavo jachtų kapitonų kursus ir egzaminus plaukiant į užsienį. LBS, kaip ir kitų kraštų buriavimo sąjungos, buvo registruota Londone, International Yacht Racing Union (IYRU). 1936 Buriuotojų sąjunga įsigijo jachtą Žalčių karalienė. Su ja kapitono Bernardo Buntino įgula 1937 Gotlando (Švedija) regatoje KR regatų grupėje laimėjo pirmą Lietuvos tarptautinę pergalę. Paskutinis prieškario Buriuotojų sąjungos pirmininkas buvo Valteris Didžys. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, Lietuvos jachtų laivynas buvo nuplukdytas į Šventąją. Čia kaip kompensaciją už rekvizuotą Smiltynės jachtklubą vokiečių valdžia skubiai pastatė jachtų elingą su slipu.

Kostas Frankas

Iliustracija: Klaipėdos navigacijos mokykla, veikusi 1828–1898. XIX a. graviūra / Iš Aloyzo Každailio knygos „Laivai ir jūrininkai“, 1981

Iliustracija: Pieštas Lietuvos buriuotojų sąjungos kvietimas, 1938 IV 18 / Iš Eriko Purvino albumo