Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Sudergaitis

klimkiškis iš Ragainės parapijos.

Sudergaitis Kristupas 1932 ar 1933Klaipėdoje, klimkiškis iš Ragainės parapijos. Gyveno Kinčiuose. Ten įrengė surinkimų salę ir dirbo 10 metų: sekmadieniais prieš pietus laikydavo surinkimą. Keliaudavo po kraštą sėjos ir dagos laiku (iki 10 savaičių išbūdavo kelionėje), jos metu gyveno iš suaukotų pinigų. Sudergaičiui sekėsi rinkti aukas misijoms (pvz., per 1912–1913 surinko 3145 markes). 1903 kaip vienas iš 12 valdybos narių pasirašė Evangeliškosios lietuviškosios maldos draugystės įstatus. Pirmaisiais metais kartu su Jurgiu Plonaičiu ir Ansu Baltriu vyresniuoju vadovavo „Sandoros“ draugijai, ilgametis valdybos narys. 1905 su kitais 17 kunigų ir sakytojų pritarė iš vokiečių kalbos verstai Johanno Porsto knygai Pono Dievo dušių vedimai… (Klaipėda, 1899).

L: Pėteraitis A. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Tübingen, 1951.

Algirdas Žemaitaitis